Accessibilitat

VALIDACIÓ

La Revisió de l’Accessibilitat de la pàgina web de M&B IBÉRICA, S.L. (www.mmiberica.com) és el resultat de la implantació, amb el màxim de correctesa possible atenent a la tecnologia emprada, de la normativa WCAG 2.1 en matèria d’accessibilitat i d’acord amb els annexos de la norma UNE-EN 301 549:2022.

Resultat de la validació manual: Parcialment conforme

ACCÉS ALS ENLLAÇOS, DESACTIVACIÓ D’ANIMACIONS I CONTROL SOBRE LA MIDA DEL TEXT

L’ordre de tabulació (Tecla: [tab]) dels enllaços s’ha establert amb un ordre coherent per a facilitar el desplaçament a les persones amb mobilitat reduïda.

En aquesta web es respecta la preferència de “propietat de moviment reduït” que pot establir un usuari. Si un usuari ha definit alguna de les opcions següents, els efectes de moviment es desactivaran per a aquest usuari:

 • Mac: “Preferències del Sistema > Accessibilitat > Pantalla” i marca/desmarca la casella de “Redueix el moviment”
 • iOS: “Configuració > accessibilitat general >” i activar /desactivar “Reduir moviment”
 • Windows 10: “Configuració > facilitat d’accés > visualització > simplificar i personalitzar Windows”
 • Windows 11: “Configuració > accessibiliat> efectes visuals> Efectes d’animació”

Per tal de facilitar la lectura dels continguts de la web a persones amb poca visibilitat, la web de M&B IBÉRICA, S.L. està preparada per tal que els usuaris puguin ajustar el text a la mida que els hi resulti més còmode per a la seva lectura.

Depenent de l’explorador utilitzat el procediment per fer-ho pot variar:

Mozilla Firefox

Incrementar la mida de la pàgina:

 • Per Menú: Visualitza > Mida de la pàgina > Augmenta
 • Per teclat: [ctrl] +

Reduir la mida del text:

 • Per Menú: Visualitza > Mida de la pàgina > Redueix
 • Per teclat: [ctrl] –

Tornar a la mida normal:

 • Per Menú: Visualitza > Mida de la pàgina > Restableix
 • Per teclat: [ctrl] 0

Microsoft Edge i Google Chrome

A través del menú:

 • Zoom + <augmenta> 100% – <disminueix>

Mitjançant el teclat i el ratolí:

 • Incrementar la mida del text
  [ctrl] <girant la rodeta del ratolí cap avall>
 • Reduir la mida del text
  [ctrl] <girant la rodeta del ratolí cap amunt>

Si sorgís algun problema en l’accés als continguts o se’ns vol comunicar qualsevol suggeriment, se’ns pot fer arribar a través de l’adreça de correu electrònic: mm@mmiberica.com